Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Dzień Ojca w (też) Radio Katowice 23.6.2017

Dzień Ojca z (też) Radiem Katowice.

Posłuchajcie audycji "Kawa na ławę"- rozmowy dnia Radia Katowice, na antenie 23 czerwca 2017 o 7:40 rano.

O prawach dzieci i rodziców rozmawiali Redaktor Jerzy Zawartka i Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca , Przemysław Piotrowski.

ROZMOWA: http://www.radio.katowice.pl/audycje,45,Kawa-na-lawe-rozmowa-dnia-Radia-Katowice.html#.WUy48mgT7n0

PLAYER: http://www.radio.katowice.pl/player2/ ,

RAMÓWKA: http://www.radio.katowice.pl/ramowka.html

Pozdrawiamy :-)

Opieka naprzemienna - bo każde dziecko ma prawo 

do równej miłości obojga rodziców!

 

Także my o prawach dzieci w Sejmie RP 6.6.2017

W dniu 6.6.2017 Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca brało udział – obok innych stowarzyszeń i organizacji ojcowskich oraz podmiotów działających na rzecz dobrej kondycji polskich rodzin, a przede wszystkim dobra polskich dzieci – w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw rodziny.

 

Spotkanie pod roboczym tytułem "Rodzina w sytuacjach kryzysowych - rola wychowawcza ojca, kontakty z dziećmi w przypadku rozpadu małżeństwa" odbyło się w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

 

Kwestie prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców po ich rozstaniu się i opieki naprzemiennej, ale i inne palące problemy polskich rodzin, zostały merytorycznie i szczegółowo zaprezentowane i omówione, choć zdajemy sobie sprawę jak wiele prac jeszcze jest do wykonania w prawodawstwie rodzinnym ale przede wszystkim w orzecznictwie sądów rodzinnych.

 

Ślaskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca składa szczególne podziękowania Paniom z ww. podkomisji, tj. Pani Przewodniczącej Posłance Ewie Tomaszewskiej, Pani Posłance Urszuli Ruseckiej oraz Pani Posłance Bernadecie Krynickiej oraz Pani Profesor Krystynie Ostrowskiej.

 

Ponadto dziękujemy Panu Posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu za inspirację i pomoc w uczestnictwie w ww. posiedzeniu.

 

Poniżej link do relacji audio-video z posiedzenia podkomisji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2017&type=podkomisja#B722AF19646851B1C1258131003C8364

 

 

Więcej artykułów…

 1. Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Polskim Radiu Katowice
 2. Radosnych Świąt Wielkanocnych 2017
 3. Krajowa Rada Sądownictwa popiera opiekę naprzemienną?
 4. Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!
 5. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Dezyderatu nr 4 "Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej" - skierowane do Prezesów Sądów Apelacyjnych
 6. Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji został przekazany Prezesom poszczególnych Sądów Apelacyjnych
 7. DZIECKO BĘDZIE MIESZKAĆ NAPRZEMIENNIE U KAŻDEGO Z RODZICÓW
 8. PETYCJA „Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci”
 9. 23 czerwca - Dzień Ojca
 10. 1 czerwca Dzień Dziecka
 11. 26 Maja Dzień Matki
 12. 25.04.2016 Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 13. Wielkanoc
 14. Manifestacja 23 czerwca 2015 - Dzień Ojca
 15. Relacaja z otwarcia konferencji w Zamościu
 16. Zaproszenie na konferencję
 17. HBO w ŚLSOPO
 18. Apelujemy o oddanie Jakubowi TATY
 19. Spotkanie 12.12.2013 r.
 20. 11 listopada 2013 r. Święto Niepodległości
 21. Relacja z "Forum dla Rodziny", spotkanie z Premierem w URM, 23.10.2013 r. w Warszawie.
 22. Protest Warszawa 14 wrzesnia 2013 r.
 23. Oświadczenie.
 24. Pikieta przed Sejmem 12 czerwca 2013 r.
 25. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 26. SLSOPO w Ministerstwie Sprawiedliwości
 27. Spotkanie na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych
 28. Krakowski marsz w obronie rodziny 17.03.2013 r.
 29. Szkolenie Polskie Prawo Antydyskryminacyjne Warszawa, 23 marca 2013r
 30. Ostatnie pożegnanie Artura Milanowskiego